Deklarata e privatësisë

Kur shfletoni faqen tonë të internetit dhe kryeni blerje prej saj, ju po na besoni të dhënat tuaja personale. Ne e marrim seriozisht përgjegjësinë tonë në këtë çështje dhe bëjmë çmos për të mbrojtur të dhënat tuaja sipas aftësive tona më të mira.

Në këtë deklaratë të privatësisë dhe të cookies, ne shpjegojmë sa më qartë që të mundemi se si përpiqemi të mbrojmë privatësinë tuaj kur përpunojmë të dhënat tuaja, dhe çfarë zgjedhjesh mund të bëni ju vetë në lidhje me këtë.

 

Përmbajtja

Kush është përgjegjës për përpunimin e të dhënave të mia personale?

Çfarë do të thotë kjo për mua?

Cilat janë opsionet e mia?

Pra, çfarë JANË saktësisht të dhënat personale?

Cilat nga të dhënat e mia do të përpunohen dhe pse?

Si mund të përpunohen të dhënat e mia për qëllime marketingu?

Cilat janë bazat ligjore mbi të cilat do të përpunohen të dhënat e mia?

Cilat palë mund të marrin të dhënat e mia?

Për sa kohë do të ruhen të dhënat e mia?

Ku do të ruhen të dhënat e mia?

Si do të mbrohen të dhënat e mia?

Cilat janë të drejtat e mia në lidhje me të dhënat e mia personale?

A i mbulon kjo deklaratë e privatësisë dhe e cookies faqet e tjera të internetit

A është subjekt ndryshimi kjo deklaratë e privatësisë dhe e cookies?

Nëse kam ndonjë pyetje, kë mund të kontaktoj?

 

Kush është përgjegjës për përpunimin e të dhënave të mia personale?

Ne jemi Lamp en Licht Online B.V. (referuar më tej si "Lampenlicht"), me zyrën tonë të regjistruar në Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holandë.

Ne jemi pala që është përgjegjëse për vendosjen e faqes së internetit lambadhedrita.alnë dispozicionin tuaj dhe për përpunimin shoqërues të të dhënave personale

 

Çfarë do të thotë kjo për mua?

Ne punojmë në përputhje me legjislacionin në fuqi të privatësisë në të gjitha veprimet tona të përpunimit të të dhënave. Ndër të tjera, kjo do të thotë sa vijon:

 • Ne i shpjegojmë qartë qëllimet për të cilat ne përpunojmë të dhënat personale. Për shembull, ne e bëjmë këtë me anë të kësaj deklarate të privatësisë dhe të cookies 

 • Ne ruajmë sa më pak të dhëna personale të jetë e mundur dhe aty ku është e mundur, ne përpunojmë vetëm ato detaje që na duhen për t'ju ofruar shërbimin që dëshironi të blini 

 • Ne kërkojmë në mënyrë të qartë lejen tuaj për të përpunuar të dhënat tuaja personale nëse kërkohet pëlqimi juaj ose nëse mendojmë se është e përshtatshme, për shembull, duke ju ofruar opsione ose cilësime të ndryshme 

 • Ne marrim masa sigurie për të mbrojtur të dhënat tuaja personale. Të njëjtat detyrime u imponohen edhe palëve që përpunojnë të dhënat personale në emrin tonë 

 • Ne respektojmë të drejtat tuaja, siç është e drejta për kontrollimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave me kërkesën tuaj

 

Cilat janë opsionet e mia?

Për t'ju lejuar të jeni përgjegjës për privatësinë tuaj, ne ju pyesim nëse dëshironi të na lejoni të përpunojmë më shumë ose më pak informacion në lidhje me ndërveprimet tuaja me faqen tonë të internetit. Ju mund të zgjidhni cilësimet e duhura vetë, në çdo kohë.

Nëse dëshironi që ne t'i përshtatim ofertat, reklamat dhe shërbimet tona të veçanta sipas interesave, preferencave dhe kërkesave tuaja, ju mund të na autorizoni të përpunojmë të dhënat tuaja për këtë qëllim, është sikur një shitës që ju njeh mirë mund të bëjë një punë më të mirë për t'ju ndihmuar të gjeni çfarë ju nevojitet. Nëse, për çfarëdo arsye, nuk e dëshironi këtë, mund të zgjidhni gjithashtu të na lejoni të përpunojmë vetëm ato të dhëna që janë rreptësisht të nevojshme.

 

Pra, çfarë JANË saktësisht të dhënat personale?

Të dhënat personale janë të gjitha ato të dhëna që përmbajnë informacion për ju dhe veprimtaritë tuaja në të tashmen dhe në të shkuarën. Kjo përfshin të dhëna si emri, adresa, numri i telefonit dhe adresa juaj e postës elektronike (e-mail). Të dhëna personale janë gjithashtu edhe çdo numër apo referencë përmes të cilave identifikoheni, si për shembull numri i klientit, adresa IP ose kodi ID i cookie. Këto të dhëna njihen ndryshe edhe si "të dhëna personale të pseudonimizuara", pasi numri ose referenca përkatëse mund të konsiderohet si pseudonim. Kur vizitoni faqen tonë në internet, historiku i shfletimit nga ana juaj dhe historiku i porosive tuaja (nëse kryeni porosi te ne) konsiderohen të dhëna personale nëse ato ju identifikojnë si person. Ne mund të ndërmarrim veprime për të ruajtur privatësinë e të dhënave tuaja, si për shembull duke anonimizuar pjesërisht sjelljen tuaj të shfletimit duke fshirë të gjitha të dhënat nga të cilat jeni të identifikueshëm. Kur është (praktikisht) e pamundur të përcaktohet në bazë të të dhënave se cilit person i përkasin këto të dhëna, këto nuk janë (ose nuk janë më) të dhëna personale. Për të dhënë një shembull, kur ne llogarisim vetëm sa shpesh klikohet një lidhje ose faqe e caktuar, por nuk ruajmë asnjë të dhënë se kush ka klikuar (sepse nuk ruajmë asnjë adresë IP ose informacion tjetër identifikues), ato të dhëna janë anonime. të dhëna, pra jo të dhëna personale.

 

Cilat nga të dhënat e mia do të përpunohen dhe pse?

Për të kuptuar se cilat nga të dhënat tuaja personale do të përpunojmë dhe për çfarë qëllimesh, ajo përcaktohet para së gjithash nga cilësimet, zgjedhjet dhe veprimet tuaja në faqen tonë të internetit. Ju lutemi gjeni më poshtë një listë përshkrimesh se çfarë lloj të dhënash personale do të na duhen të përpunojmë për secilin veprim ose aktivitet.

Vizita në faqen tonë të internetit

Kur vizitoni faqen tonë në internet ne duhet të përpunojmë të dhëna të caktuara, siç është adresa juaj IP të paktën, për t'ju mundësuar qasjen në faqen përkatëse në internet dhe përdorimin e saj. Adresa juaj IP është numri unik që ju është caktuar nga ofruesi i shërbimit të internetit. Nëse mungon adresa juaj IP, atëherë faqja në internet që dëshironi të vizitoni në pajisjen tuaj nuk mund të shfaqet.

Përveç kësaj, ne përdorim cookies dhe teknika të ngjashme të tilla për të siguruar që faqja e internetit të jetë e lehtë për t'u përdorur. Cookies janë skedarë të vegjël që ruhen nga shfletuesi juaj i internetit në pajisjen tuaj dhe mund të lexohen dhe modifikohen (nëse është e nevojshme) nga sistemet tona. Për shembull, ne përdorim një cookie që do të ruajë përmbajtjen e shportës suaj të blerjeve ndërsa ju shfletoni faqen tonë të internetit. Ne përdorim gjithashtu një cookie rreptësisht të nevojshme (d.m.th. një cookie që nevojitet për të mbajtur në punë faqen e internetit) për të ruajtur cilësimet tuaja në lidhje me qëllimet për të cilat ju na keni lejuar të përdorim cookies dhe modalitete të ngjashme. Funksioni i bisedës në faqen tonë të internetit është aktivizuar nga një cookie funksionaliteti. Përveç cookies, ne mund të përdorim teknika të tjera që na lejojnë të ruajmë të dhëna të caktuara në pajisjen tuaj ose të marrim të dhëna të caktuara nga pajisja juaj. Për shembull, ne mund të përdorim cilësimet e shfletuesit tuaj për të njohur pajisjen tuaj dhe më pas për të ruajtur ose lexuar preferencat tuaja.

Për të identifikuar dhe zgjidhur çështjet teknike dhe incidentet e sigurisë, serveri ynë i faqes së internetit mban regjistrat sa herë që aksesohet një seksion në faqen tonë të internetit. Nëse nuk keni treguar se kundërshtoni mbledhjen e të dhënave tona statistikore, ne mund të përdorim regjistra të tillë edhe për këtë qëllim.

Duke zgjedhur ose duke anuluar zgjedhjen e kutive në menunë e cilësimeve, ju mund të zgjidhni të pranoni ose të refuzoni cookies dhe forma të tjera të përpunimit të të dhënave që nuk janë rreptësisht të nevojshme për funksionimin e faqes në internet por që mund të jenë të dobishme për qëllime të ngjashme, si mbledhja e të dhënave statistikore, ruajtja e preferencave tuaja të përdorimit dhe personalizimi i ofertave dhe reklamave.

Realizimi i një porosie

Kur kryeni një porosi, na duhen të dhëna të tilla si:

 • Detajet tuaja të pagesës, për të përcaktuar nëse keni paguar për porosinë
 • Detajet tuaja të kontaktit, për t'ju dërguar përditësime se si po përpunohet porosia juaj
 • Emrin dhe adresën tuaj të plotë, në mënyrë që të keni mundësi të merrni porosinë tuaj.

Kur bëni një porosi, ju keni mundësinë të na pengoni t'ju dërgojmë oferta të veçanta ose informacione për produkte ose shërbime të ngjashme me ato që keni blerë. Për sa kohë që nuk çregjistroheni, ne mund t'ju dërgojmë e-mail për t'ju mbajtur të përditësuar për ofertat që mendojmë se mund të jenë me interes për ju, duke gjykuar nga artikujt që keni blerë më parë nga ne.

Krijimi i një llogarie

Për ta bërë më të lehtë përdorimin e faqes sonë të internetit, ne ju ofrojmë mundësinë të krijoni një llogari në faqen tonë. Nëse e bëni këtë, nuk do t'ju duhet të rivendosni të gjitha të dhënat tuaja herën tjetër që të kryeni një porosi. Nëse dëshironi të krijoni një llogari, përveç informacionit që ka të bëjë me porosinë tuaj, duhet të vendosni një fjalëkalim, të cilin ne do ta ruajmë në mënyrë të sigurt (shihni seksionin "Siguria" më poshtë). 

Komunikimi me ne

Ne ju lejojmë të komunikoni me ne në mënyra të ndryshme, p.sh. bisedë, e-mail dhe telefon. Ne do të përpunojmë komunikimet tuaja me ne në mënyrë që t'i përgjigjemi më mirë pyetjes ose kërkesës suaj.

Regjistrimi për buletinin tonë

Ju mund të regjistroheni në e-mailet tona që përmbajnë oferta të veçanta edhe pa kryer një porosi me ne. Nëse na jepni adresën tuaj të e-mailit për këtë qëllim, ne mund ta përdorim atë për t'ju dërguar oferta të veçanta. Ju mund të çregjistroheni në çdo kohë, në mënyrën e treguar në e-mail.

Pjesëmarrja në hulumtimin e tregut, dhënia e komenteve

Ne bëjmë çmos për t'i bërë shërbimet tona sa më miqësore dhe të vlefshme për ju. Ne mund t'ju ftojmë të na ndihmoni për ta bërë këtë, për shembull, duke marrë pjesë në hulumtimin e tregut, pa kushte të veçanta. Për shembull, ne mund t'ju pyesim se sa të kënaqur jeni me shërbimet tona dhe sa gjasa keni të na rekomandoni te të tjerët (rezultati neto i promovuesit, NPS). Nëse do të merrni pjesë në një hulumtim të tillë tregu apo jo, kjo varet tërësisht nga ju. Mendimet ose komentet tuaja nuk do të ndahen me të tjerët.

Ndarja e fotove në rrjetet sociale duke përdorur hashtagun

Ju mund të ndani me ne fotot që tregojnë dritën atmosferike në shtëpinë tuaj duke përdorur hashtagun. Lexoni kërkesat që duhet të plotësojnë fotot tuaja këtu.

 

Si mund të përpunohen të dhënat e mia për qëllime marketingu?

Cookies të marketingut dhe teknika të ngjashme të përpunimit të të dhënave

Nëse vendosni të pranoni skedarët e cookies të marketingut dhe teknikat e ngjashme të përpunimit të të dhënave, ju u jepni mundësinë partnerëve tanë të marketingut të përpunojnë ndërveprimet tuaja në faqen tonë në internet dhe t'i kombinojnë ato me ndërveprimet tuaja në faqet të tjera në internet për të cilat keni keni dhënë pëlqimin tuaj në mënyrë aktive. Ata mund të përdorin informacionin e marrë në këtë mënyrë për të bërë supozime për çdo dëshirë dhe preferencë që mund të keni. Këto supozime mund të përdoren më pas për të vendosur se cilat oferta të veçanta dhe reklama do të ishin më interesante për ju.

Në varësi të llojit të strategjisë së marketingut të përdorur, e cila mund të modifikohet herë pas here, ne mund të përcaktojmë "audienca" ose "segmente" të grupeve të personave që kanë karakteristika ose veprime të caktuara të përbashkëta dhe për këtë arsye, ne do të na pëlqente të shfaqnim reklamat tona shumë më shpesh (ose më pak) tek ata. Meqenëse ne mund të gjurmojmë nëse njerëzit bëjnë një porosi pasi shohin një reklamë të veçantë, atëherë mund të fitojmë një pasqyrë të efikasitetit të fushatave tona të marketingut. 

Faqet e internetit dhe shërbimet që shfaqin reklamat tona ose reklamat e reklamuesve të tjerë (të themi, faqja juaj e preferuar e lajmeve) me anë të cookies të marketingut ose teknikave të ngjashme, shpesh përdorin sisteme të automatizuara që lejojnë reklamuesit të ofrojnë shuma të caktuara parash për të shfaqur një reklamë.  Reklama që do të shfaqet është ajo që ka marrë ofertën më të lartë në atë kohë, sepse pritet që ky të jetë produkti ose shërbimi që është më në përputhje me interesat dhe nevojat tuaja. Në fund të fundit, besohet se kjo do të kishte më shumë gjasa që ju të dëshironit të blinit këtë produkt ose shërbim. Duke qenë vetë reklamues, edhe ne mund të përdorim shërbime të tilla në mënyrë që të mund t'ju tregojmë ato oferta të veçanta dhe reklama që shpresojmë se do të jenë më interesante për ju.

Është e rëndësishme që ju të jeni të vetëdijshëm se ka shumë faktorë që përcaktojnë se cila reklamë do të shfaqet dhe ku. Ndërveprimet tuaja në faqen tonë të internetit dhe nëse pranoni apo jo përdorimin e cookies të marketingut dhe përpunimin e të dhënave tuaja mund të jetë një faktor që e përcakton këtë, por në shumë raste, ato nuk janë domosdoshmërisht vendimtare. 

Ne gjithashtu mund të përdorim cookies të marketingut për të përshtatur përmbajtjen e faqes sonë të internetit sipas preferencave tuaja, në mënyrë sa më efektive.

Për të mbrojtur privatësinë tuaj, ne nuk u japim partnerëve tanë të marketingut emrin tuaj. Sjellja juaj e shfletimit është e lidhur me një numër pseudonim (ID-i i cookie ose ID-ja e përdoruesit) me anë të së cilit partnerët tanë të marketingut normalisht nuk do të jenë në gjendje të gjurmojnë në identitetin tuaj aktual.

Më tej në këtë deklaratë të privatësisë ne ofrojmë një listë të cookies dhe të ofruesve që mund të përdorim, të ndarë sipas kategorive. Ju vendosni nëse do t'i lejoni këto cookies dhe nëse do të pranoni që ne t'i ndajmë të dhënat tuaja me këto palë.

Përputhja e klientit të Google (Google Customer Match)

Ne do të jemi në gjendje të përdorim edhe funksionalitetin Përputhja e Klientit të Google (Google Customer Match) në rastet kur ju jepni pëlqimin për cookies të marketingut dhe për përpunimin e të dhënave për qëllime marketingu. Me ndihmën e këtij shërbimi të Google, ne përpiqemi t'u tregojmë njerëzve që kanë kryer më parë blerje te ne reklama që janë të përshtatshme dhe interesante për ta gjatë kohës që janë të lidhur në llogarinë e tyre të Google. Në praktikë, kjo funksionon pak a shumë si më poshtë.

Në rastet kur keni blerë diçka nga ne gjatë 30 ditëve të fundit (ose gjatë një periudhe tjetër), ne do të përpiqemi të sigurohemi që për një farë kohe të mos ju shfaqet asnjë reklamë për të njëjtin produkt që e keni blerë tashmë. Nëse e keni blerë produktin nga ne shumë kohë më parë, ky fakt mund të ketë efekt shumë të ndryshëm. Kjo ndodh pasi në një rast të tillë blerjet e përsëritura mund të nënkuptojnë për ne se ju keni nevojë rregullisht për këtë produkt. Për shembull me dritat LED ne mund të gjykojmë se mund t'ju nevojiten më shumë të tilla ose se mund të blini produkte të njëjta ose të ngjashme në sasi më të mëdha ose rregullisht. Për më tepër, ne e dimë se disa nga produktet tona shkojnë shumë mirë me produkte të tjera. Për shembull, ne ofrojmë linja të përshtatshme të ndriçimit për dhomat e ndenjes dhe kuzhinën. Nëse keni blerë një produkt nga ne dhe ne mendojmë se një nga produktet e tjera që ofrojmë do të shkonte shumë mirë me produktin që keni blerë tashmë, atëherë ne mund të përpiqemi që t'ju shfaqim reklama për produkte që përputhen.

Ju lutemi të keni parasysh se blerjet tuaja nuk monitorohen në mënyrë manuale nga personeli ynë për këtë qëllim. Përkundrazi kjo gjë kryhet nëpërmjet një procesi të automatizuar duke përdorur funksionalitetin e Përputhjes së Klientit të Google (Google Customer Match), i cili mbron privatësinë tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme. Teknologjia në fjalë funksionon si më poshtë.

Ne përpunojmë adresën e postës elektronike (e-mailit) përmes të cilit keni bërë një porosi në faqen tonë në internet (dhe çdo të dhënë tjetër që mund të keni dhënë, si numrin e telefonit) në një ''kod hash'' (një varg i gjatë me karaktere që krijohet nga një algoritëm). Më pas ne ia ofrojmë këtë kod hash Google, i cili ka konvertuar gjithashtu adresat e postës elektronike (e-mailit) dhe çdo të dhënë shtesë të ofruar nga përdoruesit e tij, si për shembull numrat e telefonit, në kode hash nëpërmjet të njëjtit algoritëm. Nëse keni një llogari Google të regjistruar në adresën e postës elektronike (e-mailit) me të cilën keni bërë një porosi tek ne, atëherë Google e njeh këtë kod hash. Përdorimi i kodeve hash është një formë pseudonimizimi, e cila njihet si një ndër teknikat kryesore të mbrojtjes së të dhënave të përcaktuara në Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) dhe në legjislacionet e tjera të zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave.

Për sa kohë që jeni të lidhur në llogarinë tuaj Google, Google do të t'ju shfaqë reklama që janë të përshtatshme për ju, duke u bazuar në cilësimet që kemi dhënë në shërbimet e reklamimit të Google. Pas këtij shpjegimi, ju lutemi të mbani parasysh se cilësimet tona nuk janë faktorët e vetëm që merr parasysh Google kur vendos se cilat reklama ju shfaqen në shërbimet e ofruara prej tij dhe ato që do të shikoni në faqet në internet apo në aplikacione që përmbajnë hapësirën reklamuese të vetë Google ose të ofruar prej tij. Format e sipërpërmendura të përpunimit të të dhënave për funksionalitetin e Përputhjes së Klientit të Google (Google Customer Match) nuk do të ndodhin nëse nuk pranoni përdorimin e cookies të marketingut dhe të teknikave të ngjashme.

Për të çaktivizuar personalizimin e reklamave në shërbimet e Google që bazohet në sjelljen tuaj të shfletimit në internet dhe të klikimeve, mund të përdorni madje edhe menunë e cilësimeve në llogarinë tuaj Google. Me sa jemi në dijeni, lidhja më e fundit për këtë është: https://adssettings.google.com.

Konvertimet e përmirësuara të Google

Një tjetër shërbim që aktivizohet kur na lejoni të përdorim skedarët e marketingut dhe forma të ngjashme të përpunimit të të dhënave është ai i "Konvertimeve të Përmirësuara të Google". Ky shërbim ka për qëllim të matë në mënyrë më efektive efikasitetin e reklamave që ju shfaqim përmes Google. Nëse pasi keni parë një reklamë bëni një veprim në internet që përputhet me qëllimin e reklamës, atëherë kjo quhet "konvertim". Ky është rasti kur blini një produkt nga ne, por sjelljet e tjera, si p.sh. abonimi për një buletin, llogariten gjithashtu si një konvertim. Kjo ndodh kur blini një produkt nga ne por sjelljet e tjera, si p.sh. abonimi në një buletin, llogariten gjithashtu si një konvertim.

Konvertimet e Përmirësuara të Google ndihmojnë për këtë gjë përmes një procesi pak a shumë të ngjashëm me atë të përdorur për Përputhjen e Klientit. Edhe me funksionalitetin e "Konvertimeve të Përmirësuara të Google" ne gjenerojmë një kod hash të adresës suaj të postës elektronike (e-mail) (dhe të çdo të dhëne tjetër që mund të keni dhënë, si numri i telefonit) sapo të bëhet një ''konvertim'' (zakonisht një blerje), të cilin ia dërgojmë Google. Në vijim Google kontrollon nëse ky kod hash përputhet me ndonjë prej kodeve hash që janë gjeneruar nga adresat e postës elektronike, numrat e telefonit dhe nga të dhëna të tjera të ngjashme në bazën e të dhënave të klientëve të saj. Nëse keni qenë të lidhur në llogarinë tuaj Google në kohën keni parë një nga reklamat tona, ne mund të përcaktojmë përmes kodit hash se sa kohë ka kaluar nga shikimi i reklamës dhe blerjes (ose konvertimit tjetër) dhe në bazë të kësaj llogaritjeje ne mund të përcaktojmë probabilitetin e efektshmërisë së reklamës.

Adresa e e-mailit

Nëse jeni abonuar në buletinin tonë, do të merrni e-maile javore nga ne duke ofruar oferta të veçanta dhe informacione, të cilat ne përpiqemi t'i bëjmë sa më interesante për ju. Këto e-maile vijnë me teknologji që na lejon të shohim nëse i hapni mesazhet tuaja dhe cilat hiperlidhje të paraqitura në e-mailin ju klikoni në të vërtetë. Ne analizojmë informacione të tilla për të përcaktuar nëse shumë njerëz lexojnë e-mailet tona. 

 

Cilat janë bazat ligjore mbi të cilat do të përpunohen të dhënat e mia?

Akti kryesor i privatësisë i zbatueshëm në mbarë BE-në, Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), thotë se veprimet e përpunimit të të dhënave duhet të bazohen gjithmonë në një nga bazat ligjore që specifikohen shprehimisht në Rregullore. Ne përpunojmë të dhënat sipas bazave të mëposhtme ligjore: 

 • Pëlqimi Nëse na keni dhënë pëlqimin tuaj të informuar, ne lejohemi të përpunojmë të dhënat tuaja mbi këtë bazë. Për shembull, kjo është e vërtetë për:
  • Përdorimin tonë të cookies dhe teknikave të ngjashme për qëllime marketingu
  • Abonimin tuaj në buletinin tonë (para se të bëni një porosi)
 • Marrëveshja. Nëse të dhënat tuaja duhet të përpunohen për të na lejuar të respektojmë ose përgatitemi për një marrëveshje kontraktuale me ju, ne lejohemi të përpunojmë të dhënat tuaja mbi këtë bazë. Për shembull, kjo është e vërtetë për: 
  • Seksionet që ju aksesoni në faqen tonë të internetit.
  • Përpunimin tonë të porosisë suaj.
 • Detyrimet ligjore. Nëse të dhënat tuaja duhet të përpunohen në mënyrë që ne të përmbushim një detyrim ligjor, ne lejohemi të përpunojmë të dhënat tuaja mbi këtë bazë. Për shembull, kjo është e vërtetë për:
  • Mbajtjen e të dhënave tona për marrëdhëniet tona me klientët tanë për të përmbushur detyrimet tona ndaj Administratës Tatimore dhe Doganore Holandeze (Belastingdienst)
  • Të dhënat tona të dorëzimit me kërkesë të autoriteteve kompetente, si policia ose një organ rregullator.
 • Interesat legjitime. Nëse interesat tona në përpunimin e të dhënave tuaja personale, ose ato të një pale të tretë, tejkalojnë interesin tuaj për të mos përpunuar ato, ne lejohemi të përpunojmë të dhënat tuaja mbi këtë bazë. Për shembull, kjo është e vërtetë për:
  • Mbrojtjen tonë të faqes sonë të internetit dhe mbrojtjen nga DDOS dhe sulmet e tjera
  • E-mailet që ne ju dërgojmë për produkte të ngjashme me ato që keni blerë tashmë nga ne, përveç rasteve kur jeni çregjistruar nga këto e-maile.

 

Cilat palë mund të marrin të dhënat e mia?

Për të qenë në gjendje t'ju prezantojmë faqen tonë të internetit dhe shërbimet tona, ne përfitojmë nga shërbimet e ofruara nga palë të ndryshme. Disa nga palët që ne punësojmë duhet të përpunojnë vetë të dhënat tuaja personale. Kjo është e vërtetë, për shembull, për shërbimet e dorëzimit të tilla si PostNL, të cilat kanë nevojë për adresën tuaj që të mund të dorëzojnë porosinë tuaj.

Nëse është e nevojshme për të na lejuar të ofrojmë shërbimin që keni kërkuar, ne mund t'i kalojmë të dhënat tuaja kategorive të mëposhtme të palëve:

 • Shërbimeve të dërgesave
 • Ofruesve të shërbimeve të pagesave
  • Nëse zgjidhni të paguani pasi të keni bërë një blerje, detajet e porosisë tuaj do t'i kalojnë Klarna, një ofrues i shërbimit të pagesave. Klarna, në cilësinë e saj si kontrollues i të dhënave, do të përpunojë të dhënat tuaja personale në përputhje me politikën e privatësisë së vetë të Klarna dhe mund të punësojë agjenci për mbledhjen e borxhit dhe kompanitë e informacionit të kredisë për të minimizuar rrezikun e mosmarrjes së shumës së plotë të blerjes
 • Platformat e komenteve për dyqanet në internet
 • Ofruesit e hosting
 • Ofruesit e rrjeteve të shpërndarjes së përmbajtjes (CDN), të cilët ndihmojnë në sigurimin që faqja e internetit të ngarkohet shpejt
 • Zhvilluesit e faqeve të internetit
 • Ofruesit e platformave të menaxhimit të klientëve dhe marrëdhënieve (CRM).
 • Ofruesit e veçorive të caktuara në faqen tonë të internetit, si funksioni i bisedës
 • Ofruesit e cookies dhe teknikave të ngjashme në faqen tonë të internetit, duke përfshirë cookies të vendosura nga partnerët tanë të marketingut (të jashtëm) nëse ju keni dhënë pëlqimin për këtë.

Ne nuk do t'u shesim të dhënat tuaja këtyre ofruesve të shërbimeve, ose ndonjë pale tjetër për këtë çështje. Ne lidhim marrëveshje me ofruesit e shërbimeve të tilla si palët e lartpërmendura, në të cilat ne përcaktojmë rolin e tyre dhe çfarë ata nuk lejohen të bëjnë me të dhënat tuaja.

Përveç kësaj, lampenlicht nuk do t'u japë të dhënat që ju keni dhënë palëve të treta nëse nuk keni dhënë pëlqimin për këtë, përveç rastit kur kjo është absolutisht e nevojshme ose përveçse kur kërkohet nga ligji për ta bërë këtë. Për shembull, policia mund të na kërkojë informacion në kuadër të një hetimi për mashtrim. Në raste të tilla, lampenlicht është ligjërisht e detyruar të japë informacionin e kërkuar.  

 

Për sa kohë do të ruhen të dhënat e mia?

Regjistrat

Në përgjithësi, regjistrat e serverit tonë të internetit ruhen jo më shumë se tre (3) muaj. Regjistrat që kanë të bëjnë me çështje (të mundshme) teknike ose incidente sigurie mund të mbahen derisa ta konsiderojmë problemin ose incidentin të zgjidhur.

Cookies dhe të dhëna të ngjashme

Periudha e ruajtjes për cookies dhe të dhëna të ngjashme mund të gjendet në faqen ku mund të vendosni preferencat tuaja se cilat lloje të cookies dhe veprime të përpunimit të të dhënave dëshironi të autorizoni.

Porositë

Kur kryeni një porosi në faqen tonë të internetit, lampenlicht do të ruajë të dhënat tuaja për pesë vjet pasi të keni bërë porosinë tuaj të fundit, ose më gjatë nëse jemi të detyruar ligjërisht t'i mbajmë të dhënat më gjatë, p.sh. të dhënat që do të inspektohen nga Administrata Holandeze Tatimore dhe Doganore (Belastingdienst). 

Llogaria juaj

Të gjitha informacionet e regjistruara në llogarinë tuaj, duke përfshirë emrin, adresën, detajet e kontaktit dhe një pasqyrë të plotë të të gjitha porosive tuaja, do të fshihen pesë vjet pas identifikimit tuaj të fundit. 

Komunikimet

Nëse na kontaktoni përmes një formulari kontakti, emaili, Facebook, Twitter, WhatsApp ose mesazhi bisede, lampenlicht do t'i ruajë të dhënat tuaja për aq kohë sa na duhen për të shqyrtuar pyetjen ose kërkesën tuaj. Ne do t'i fshijmë komunikimet pasi të jemi mjaftueshëm të sigurt se kërkesa ose pyetja juaj është zgjidhur siç duhet dhe plotësisht, ose pasi të ketë skaduar periudha e kufizimit të specifikuar në çdo marrëveshje kontraktuale që mund të zbatohet.

Kur komentoni në një postim në blog ose postoni një rishikim të faqes sonë të internetit, komenti juaj do të publikohet dhe të dhënat tuaja do të mbahen derisa të fshini komentin ose rishikimin.

Fotot që keni ndarë me

Nëse keni pranuar që ta përdorim foton tuaj duke e postuar atë me hashtag ne mund të vazhdojmë ta përdorim foton tuaj derisa të tërhiqni pëlqimin tuaj. Lexoni kërkesat që duhet të plotësojnë fotot tuaja këtu.

 

Ku do të ruhen të dhënat e mia?

Ne do të bëjmë maksimumin e mundshëm për të ruajtur të dhënat tuaja brenda territorit të Bashkimit Evropian ose të Zonës Ekonomike Evropiane, e cila përfshin shtetet anëtare të BE-së së bashku me Norvegjinë, Islandën dhe Lihtenshtajnin. Serverët përmes të cilëve vihet në dispozicion në internet faqja jonë në internet ndodhen në territorin e BE-së. Kompanitë që zotërojnë këta serverë janë gjithashtu të themeluara në BE. Këto kompani mund të jenë pjesë e një grupi shumëkombësh të kompanive me seli dhe/ose degë që janë themeluar jashtë ZEE-së. Në këtë rast, dega e themeluar në BE me të cilën kemi bërë marrëveshje është e detyruar të garantojë në çdo kohë që të dhënat tuaja personale të transferohen në vendet jashtë ZEE-së, vetëm nëse niveli i mbrojtjes në vendin e transferimit të jetë i njëjtë me atë të ofruar brenda ZEE-së.

Ne përpunojmë të dhënat tuaja të klientit, si për shembull të dhënat e blerjes së kryer te ne, koha e blerjes, emri juaj, adresa e banimit dhe të dhënat e kontaktit, me ndihmën e Salesforce, një ofrues global lider i platformës së të dhënave të klientëve. Derisa të sigurohemi që Salesforce të përpunojë të gjitha të dhënat e klientëve vetëm brenda BE-së, mund të ndodhë që të gjitha të dhënat e klientëve tanë ose një pjesë e tyre të ruhen në Salesforce në SHBA. Salesforce ka marrë certifikim në përputhje me Kornizën e Privatësisë së të Dhënave BE-SHBA (më shumë informacion në lidhje me këtë gjendet në vijim), e cila është miratuar për të mbrojtur të dhënat personale që transferohen midis BE-së dhe SHBA-së. Për më tepër, Salesforce ka vendosur rregulla të detyrueshme të korporatës për të mbrojtjen e të dhënave tuaja brenda grupit global të Salesforce. Këto rregulla janë kontrolluar dhe miratuar nga të gjitha autoritetet kombëtare të BE-së që janë përgjegjëse për mbrojtjen e të dhënave. Gjithashtu, për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, Salesforce ka përfshirë në marrëveshjen që zbatohet për shërbimet e Salesforce edhe klauzolat standarde kontraktuale të BE-së (SCC).

Shumë nga partnerët tanë të marketingut e kanë selinë ose degë të tyre në SHBA. Duke lejuar përdorimin e cookies të marketingut dhe formave të ngjashme të përpunimit të të dhënave, ju pranoni transferimin e të dhënave personale që janë të nevojshme për këtë te partnerët tanë të marketingut në SHBA; këto të dhëna mund të jenë kodi ID i cookies dhe informacioni për sjelljen tuaj të shfletimit në internet dhe klikimeve që lidhen me këtë kod ID të cookies. Gjithashtu, disa nga kompanitë që na ndihmojnë me mbledhjen dhe analizimin e të dhënave statistikore janë themeluar edhe në SHBA. Ne dëshirojmë t'ju informojmë në mënyrën më të mirë të mundshme për transferimin e të dhënave tuaja personale në SHBA në mënyrë që merrni një vendim bazuar në informacion të plotë.

Që nga muaji korrik i vitit 2023 ka hyrë sërish në fuqi një marrëveshje për transferimin e të dhënave midis BE-së dhe SHBA-së për kompanitë që kanë përfunduar një proces të vetëcertifikimit në SHBA. Kjo marrëveshje quhet Korniza e Privatësisë së të Dhënave BE-SHBA. Vetëcertifikimi nënkupton që kompanitë në SHBA deklarojnë se do t'i përmbahen dispozitave të Kornizës së Privatësisë së të Dhënave, e cila përfshin detyrime dhe kërkesa të ndryshme që janë në thelb të barazvlefshme me ato të cilave u nënshtrohen kompanitë në BE për mbrojtjen e të dhënave personale. Komisioni Federal i Tregtisë të SHBA-së (FTC) monitoron kompanitë amerikane për respektimin e angazhimeve të ndërmarra në këtë drejtim.

Gjatë viteve të fundit ka pasur disa çështje për të cilat palët iu drejtuan Gjykatës Evropiane të Drejtësisë për të kontestuar marrëveshjet e transferimit të të dhënave midis BE-së dhe SHBA-së të cilat ishin në fuqi në atë kohë. Deri më sot, Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka vendosur që të dyja marrëveshjet e njëpasnjëshme të transferimit të të dhënave në fuqi midis BE-së dhe SHBA-së nuk arritën një nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale për personat që banojnë në BE. Ekziston mundësia që e njëjta gjë të ndodhë edhe me Kornizën aktuale të Privatësisë së të Dhënave. Në një rast të tillë, ne do të ndërpresim transferimin e të dhënave tuaja personale në SHBA ose do të sigurohemi në forma të tjera që të dhënat tuaja personale të mbrohen në mënyrë të mjaftueshme në SHBA.

Masat e ndryshme standarde që marrim, si ne edhe partnerët tanë, për të mbrojtur privatësinë tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme, që përfshijnë ndër të tjera përforcimin e (një pjese të) adresës tuaj IP, konvertimin në kod hash dhe pseudonimizimi, ndihmojnë gjithashtu për të minimizuar mundësinë e pasojave negative për shkak të transferimit të të dhënave tuaja personale ndërkombëtarisht. Nëse nuk pranoni cookies dhe nuk lejoni përpunimin e të dhënave për qëllime marketingu dhe as për qëllime statistikore, ju parandaloni transferimin e të dhënave tuaja në SHBA.

 

Si do të mbrohen të dhënat e mia?

Ne do të marrim masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja nga humbja dhe përpunimi i paligjshëm (p.sh. aksesi nga palët e paautorizuara).

Ndër të tjera, lambadhedrita.al do të zbatojë masat e mëposhtme të sigurisë:

 • Qasja në të dhënat personale është e kufizuar me anë të një emri përdoruesi dhe fjalëkalimi.
 • Në vend të shifrave të fjalëkalimit tuaj, ne do të ruajmë vetëm një përzierje shkronjash dhe numrash ("hash") që përftohet nga fjalëkalimi juaj me anë të një algoritmi, në mënyrë që të parandalojmë që të tjerët të lexojnë fjalëkalimin tuaj. Falë kësaj mase, as vetë punonjësit tanë nuk mund ta lexojnë fjalëkalimin tuaj
 • Ne përdorim lidhje të sigurta (HTTPS, SSL/TLS) që mbrojnë të gjithë informacionin që shkëmbehet midis jush dhe faqes sonë të internetit kur futni të dhënat tuaja personale
 • Ne mbajmë regjistrat e të gjitha kërkesave për të kontrolluar të dhënat personale.

Cilat janë të drejtat e mia në lidhje me të dhënat e mia personale?

Ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat tuaja personale:

 • Ju mund të paraqisni një kërkesë për kontrollim të të dhënave për ju që ne kemi përpunuar.
 • Ju mund të aplikoni për një përmbledhje, në një format të përdorur gjerësisht, të të dhënave që kemi përpunuar rreth jush.
 • Ju mund të paraqisni një kërkesë për korrigjimin ose fshirjen e të dhënave nëse ato janë të pasakta, të parëndësishme ose nuk janë më të rëndësishme

Nëse dëshironi të ushtroni këto të drejta, mos ngurroni të na kontaktoni. Ju mund të gjeni detajet tona të kontaktit në fund të kësaj deklarate të privatësisë dhe të cookies.

Nëse keni ndonjë ankesë për mënyrën se si ne po i trajtojmë të dhënat tuaja, mos ngurroni të na kontaktoni. Përndryshe, ju keni të drejtë të bëni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës përkatës, Autoritetit Holandez për Mbrojtjen e të Dhënave (Autoriteit Persoonsgegevens).  

 

A i mbulon kjo deklaratë e privatësisë dhe e cookies faqet e tjera të internetit?

Kjo deklaratë e privatësisë nuk zbatohet për faqet në internetit të palëve të treta në të cilat ne ofrojmë qasje përmes hiperlidhjeve që gjenden në faqen tonë. lambadhedrita nuk mund të japë garanci që këto palë të treta do të përpunojnë të dhënat tuaja personale në mënyrë të besueshme ose të sigurt. Ju rekomandojmë që përpara se të përdorni faqen në internet të një pale të tretë, të lexoni më parë deklaratën e privatësisë të asaj faqeje.

 

A është subjekt ndryshimi kjo deklaratë e privatësisë dhe e cookies?

Lampenlicht rezervon të drejtën për të ndryshuar këtë deklaratë të privatësisë dhe cookies sipas nevojës. Ne ju rekomandojmë që të referoni rregullisht këtë deklaratë të privatësisë për t'u siguruar që jeni në dijeni të çdo ndryshimi.

Kjo deklaratë e privatësisë dhe e cookies është ndryshuar për herë të fundit më 28 prill 2022.

 

Nëse kam ndonjë pyetje, kë mund të kontaktoj?

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mënyrën se si ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale, ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni. Ne do t'ju ndihmojmë me kënaqësi.

 

Cookies